A corporation manager and dashboard for EVE Online
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

members.mako 640 B

1234567891011121314151617
 1. <%inherit file="../_default.mako"/>
 2. <h2>Members</h2>
 3. <!-- ... handle case where members is empty - means something went wrong -->
 4. <ul id="members-list">
 5. % for member in members:
 6. <li>
 7. <a href="${g.eve.image.character(member.id, 1024)}">
 8. <img class="styled-border" title="${member.name}" alt="${member.name}'s Portrait" src="${g.eve.image.character(member.id, 256)}"/>
 9. </a>
 10. % if member.roles:
 11. <span>${member.name}<em>${member.roles}</em></span>
 12. % else:
 13. <span>${member.name}</span>
 14. % endif
 15. </li>
 16. % endfor
 17. </ul>