A corporation manager and dashboard for EVE Online
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

landing.mako 159 B

12345678
  1. <%inherit file="_layout.mako"/>
  2. <%block name="lefthead">
  3. [C_LOGO] C_NAME...
  4. </%block>
  5. <%block name="righthead">
  6. [login]
  7. </%block>
  8. <p>Hello, world!</p>