Преглед на файлове

Fix titles for error routes.

master
Ben Kurtovic преди 7 години
родител
ревизия
9a4c10ff74
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      templates/_base.mako

+ 1
- 1
templates/_base.mako Целия файл

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>
<%def name="maketitle(*parts)">
<%
if request.url_rule.endpoint == "index":
if request.url_rule and request.url_rule.endpoint == "index":
parts = ()
%>
${" | ".join(parts + (g.config.get("corp.name"),)) | h}


Зареждане…
Отказ
Запис