Bladeren bron

Finish setup docs; fix ESI bug.

master
Ben Kurtovic 7 jaren geleden
bovenliggende
commit
c9ccea29c1
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 5 en 3 verwijderingen
  1. +3
    -1
      README.md
  2. +2
    -2
      calefaction/eve/esi.py

+ 3
- 1
README.md Bestand weergeven

@@ -20,7 +20,9 @@ Guide
cp config/config.yml.sample config/config.yml
vim config/config.yml # follow instructions
cat data/schema.sql | sqlite3 data/db.sqlite3
...
mkdir logs
sudo chmod 0600 config/config.yml data/db.sqlite3
sudo chown www-data:www-data config/config.yml data data/db.sqlite3 logs

### Test+ 2
- 2
calefaction/eve/esi.py Bestand weergeven

@@ -17,11 +17,11 @@ class _ESIQueryBuilder:
self._path = "/"

def __getattr__(self, item):
self._path += item + "/"
self._path += str(item) + "/"
return self

def __call__(self, item):
self._path += item + "/"
self._path += str(item) + "/"
return self

def get(self):


Laden…
Annuleren
Opslaan