Преглед на файлове

Fix campaign when used as homepage.

master
Ben Kurtovic преди 7 години
родител
ревизия
cfe9819389
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      templates/campaigns/campaign.mako

+ 1
- 1
templates/campaigns/campaign.mako Целия файл

@@ -12,7 +12,7 @@
% for opname in section:
<% operation = campaign["operations"][opname] %>
<div class="operation">
<h3><a href="${url_for('.operation', cname=name, opname=opname)}">${operation["title"] | h}</a></h3>
<h3><a href="${url_for('campaigns.operation', cname=name, opname=opname)}">${operation["title"] | h}</a></h3>
<div class="stats">
<!-- ... -->
<%


Зареждане…
Отказ
Запис