Преглед на файлове

Revert "Add PIDFile for uWSGI."

This reverts commit 30f1e63a6c.
master
Ben Kurtovic преди 7 години
родител
ревизия
d65f55c1f2
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      config/uwsgi.ini

+ 0
- 1
config/uwsgi.ini Целия файл

@@ -3,7 +3,6 @@ socket = 127.0.0.1:9001
wsgi-file = app.py
callable = app
virtualenv = venv
safe-pidfile = /run/calefaction/pid

processes = 1
threads = 4


Зареждане…
Отказ
Запис