1 Ревизии (8b2f6edf878a746ce4b92c8572d25adcdec8c713)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Ben Kurtovic f896e2220b Rename uwsgi config file; add top script. преди 7 години