A corporation manager and dashboard for EVE Online
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
Ben Kurtovic 0e9949b31b Add caching to ESI and clean up. před 7 roky
calefaction Add caching to ESI and clean up. před 7 roky
config Rename uwsgi config file; add top script. před 7 roky
data Flesh out database, authentication, EVE SSO, docstrings. před 7 roky
scripts Rename uwsgi config file; add top script. před 7 roky
static Minor style tweaks, fixes. před 7 roky
templates Use character style over default site-wide stylesheet. před 7 roky
.gitignore Add logging. před 7 roky
LICENSE Flask basics, style. před 7 roky
README.md Use character style over default site-wide stylesheet. před 7 roky
app.py Add clean message flashing, error handling. před 7 roky
requirements.txt Rename uwsgi config file; add top script. před 7 roky

README.md

calefaction

calefaction is a corporation manager and dashboard for the video game EVE Online.

Guide

Install

git clone git@github.com:earwig/calefaction.git
cd calefaction
python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Setup

cp config/config.yml.sample config/config.yml
vim config/config.yml  # follow instructions
cat data/schema.sql | sqlite3 data/db.sqlite3
mkdir logs
sudo chmod 0600 config/config.yml data/db.sqlite3
sudo chown www-data:www-data config/config.yml data data/db.sqlite3 logs

Test

./app.py
# go to http://localhost:8080

Deploy

uwsgi --ini config/uwsgi.ini
# proxy to http://127.0.0.1:9001