A corporation manager and dashboard for EVE Online
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

67 rader
2.0 KiB

 1. from datetime import datetime, timedelta
 2. import humanize
 3. __all__ = ["format_isk", "format_isk_compact", "format_utctime",
 4. "format_utctime_compact"]
 5. def format_isk(value):
 6. """Nicely format an ISK value."""
 7. if value < 10**6:
 8. return "{:,.2f}".format(value)
 9. return humanize.intword(value, "%.2f")
 10. def format_isk_compact(value):
 11. """Nicely format an ISK value compactly."""
 12. # Based on humanize.intword().
 13. powers = [10 ** x for x in [3, 6, 9, 12, 15]]
 14. letters = ["k", "m", "b", "t", "q"]
 15. if value < powers[0]:
 16. return "{:,.2f}".format(value)
 17. for ordinal, power in enumerate(powers[1:], 1):
 18. if value < power:
 19. chopped = value / float(powers[ordinal - 1])
 20. return "{:,.2f}{}".format(chopped, letters[ordinal - 1])
 21. return str(value)
 22. def format_utctime(value):
 23. """Format a UTC timestamp."""
 24. return humanize.naturaltime(datetime.utcnow() - value)
 25. def _format_compact_delta(delta):
 26. """Return a snippet of formatting for a time delta."""
 27. # Based on humanize.naturaldelta().
 28. seconds = abs(delta.seconds)
 29. days = abs(delta.days)
 30. years = days // 365
 31. days = days % 365
 32. months = int(days // 30.5)
 33. if years == 0 and days < 1:
 34. if seconds < 60:
 35. return "{}s".format(seconds)
 36. if seconds < 3600:
 37. minutes = seconds // 60
 38. return "{}m".format(minutes)
 39. hours = seconds // 3600
 40. return "{}h".format(hours)
 41. if years == 0:
 42. if months == 0:
 43. return "{}d".format(days)
 44. return "{}mo".format(months)
 45. if years == 1:
 46. if months == 0:
 47. if days == 0:
 48. return "1y"
 49. return "1y {}d".format(days)
 50. return "1y {}mo".format(months)
 51. return "{}y".format(years)
 52. def format_utctime_compact(value):
 53. """Format a UTC timestamp compactly."""
 54. delta = datetime.utcnow() - value
 55. if delta < timedelta(seconds=1):
 56. return "just now"
 57. return "{} ago".format(_format_compact_delta(delta))