A corporation manager and dashboard for EVE Online
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

10 wiersze
319 B

  1. <%inherit file="../_default.mako"/>
  2. <%block name="title">
  3. ${self.maketitle(operation["title"], campaign["title"], "Campaigns")}
  4. </%block>
  5. <h2> <!-- ... breadcrumb -->
  6. <span class="understate">Operation:</span>
  7. <span${"" if enabled else ' class="disabled"'}>${operation["title"] | h}</span>
  8. </h2>
  9. <p>...</p>