A corporation manager and dashboard for EVE Online
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Ben Kurtovic 8b2f6edf87 Optimize style images. 6 lat temu
calefaction Clean up styles and make them configurable. 6 lat temu
config Clean up styles and make them configurable. 6 lat temu
data Flesh out database, authentication, EVE SSO, docstrings. 6 lat temu
scripts Rename uwsgi config file; add top script. 6 lat temu
static Optimize style images. 6 lat temu
templates Clean up styles and make them configurable. 6 lat temu
.gitignore Add logging. 6 lat temu
LICENSE Flask basics, style. 6 lat temu
README.md Use character style over default site-wide stylesheet. 6 lat temu
app.py Clean up styles and make them configurable. 6 lat temu
requirements.txt Rename uwsgi config file; add top script. 6 lat temu

README.md

calefaction

calefaction is a corporation manager and dashboard for the video game EVE Online.

Guide

Install

git clone git@github.com:earwig/calefaction.git
cd calefaction
python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Setup

cp config/config.yml.sample config/config.yml
vim config/config.yml  # follow instructions
cat data/schema.sql | sqlite3 data/db.sqlite3
mkdir logs
sudo chmod 0600 config/config.yml data/db.sqlite3
sudo chown www-data:www-data config/config.yml data data/db.sqlite3 logs

Test

./app.py
# go to http://localhost:8080

Deploy

uwsgi --ini config/uwsgi.ini
# proxy to http://127.0.0.1:9001