A corporation manager and dashboard for EVE Online
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
Ben Kurtovic de863465d2 Campaign module style tweaks. 5 år sedan
calefaction Campaign module style tweaks. 5 år sedan
config Add database to campaigns module; flesh out more. 5 år sedan
data Add database to campaigns module; flesh out more. 5 år sedan
scripts Rename uwsgi config file; add top script. 5 år sedan
static Campaign module style tweaks. 5 år sedan
templates Campaign module style tweaks. 5 år sedan
.gitignore Add database to campaigns module; flesh out more. 5 år sedan
LICENSE Flask basics, style. 5 år sedan
README.md Let modules request scopes; add missing docstrings. 5 år sedan
app.py Fix status codes on internal error. 5 år sedan
requirements.txt Rename uwsgi config file; add top script. 5 år sedan

README.md

calefaction

calefaction is a corporation manager and dashboard for the video game EVE Online.

Guide

Install

git clone git@github.com:earwig/calefaction.git
cd calefaction
python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Setup

cp config/config.yml.sample config/config.yml
vim config/config.yml  # follow instructions
cat data/schema.sql | sqlite3 data/db.sqlite3
mkdir logs
sudo chmod 0600 config/config.yml data/db.sqlite3
sudo chown www-data:www-data config/config.yml data data/db.sqlite3 logs
...  # TODO: convert these into scripts, add module instructions

Test

./app.py
# go to http://localhost:8080

Deploy

uwsgi --ini config/uwsgi.ini
# proxy to http://127.0.0.1:9001