A corporation manager and dashboard for EVE Online
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Ben Kurtovic fb4afca243 Add assets to campaigns' scopes if required. 7 lat temu
..
__init__.py Add assets to campaigns' scopes if required. 7 lat temu
database.py Store kill entity names in campaigns database. 7 lat temu
getters.py Add renderers for campaign summary info; flesh out. 7 lat temu
routes.py Refactor campaigns module and extend. 7 lat temu
update.py Fix up qualifiers; working demo. 7 lat temu