Преглед на файлове

Adding maths corpus

master
Ben Kurtovic преди 10 години
родител
ревизия
62a9e9c2c3
променени са 1 файла, в които са добавени 25 реда и са изтрити 0 реда
  1. +25
    -0
      corpora/maths.py

+ 25
- 0
corpora/maths.py Целия файл

@@ -0,0 +1,25 @@
def f1(a):
b = a + 9.0
return b

def f2(a):
b = a - 7.0
return b

def f3(a):
b = a * 5.0
return b

def f4(a):
b = a / 3.0
return b

def f5(a):
b = a ** 2.0
return b

def f6(a):
b = a % 10.0
return b

corpus = [f1, f2, f3, f4, f5, f6]

Зареждане…
Отказ
Запис