Pārlūkot izejas kodu

Removed empty block prints

master
Ben Kurtovic pirms 12 gadiem
vecāks
revīzija
a70206b2d6
1 mainītis faili ar 17 papildinājumiem un 9 dzēšanām
  1. +17
    -9
      prettify.py

+ 17
- 9
prettify.py Parādīt failu

@@ -29,9 +29,17 @@ def prettify_code(codeobj, indent=0):
codes.append((code, arg))
else:
codes.append((code, None))
_print_codestring(codes, indent)

def _print_codestring(codes, indent):
lines = _parse_codestring(codes)
for i, line in enumerate(lines):
added_indent, code = line[0], line[1:]
if code[-1].endswith(":") and lines[i+1][0] <= added_indent:
continue
_print(indent + added_indent, *code)

def _parse_codestring(codes):
indent = 0
lines = []
stack = []
print_buffer = []
block_dedent_at = []
@@ -50,9 +58,8 @@ def _print_codestring(codes, indent):
block_dedent_at.remove(x)
for x in block_else_at:
if i >= x:
_print(indent, "else:")
lines.append((indent, "else:"))
indent += 4
_print(indent, "pass")
block_else_at.remove(x)
_print(indent, i, opname, arg, debug=True)
if opname in OP_HASLOAD:
@@ -70,7 +77,7 @@ def _print_codestring(codes, indent):
elif opname == "BUILD_MAP":
_push(stack, "{}")
elif opname == "STORE_FAST":
_print(indent, arg, "=", _pop(stack))
lines.append((indent, arg, "=", _pop(stack)))
elif opname == "STORE_MAP":
key, value = _pop(stack), _pop(stack)
pair = ": ".join((key, value))
@@ -85,7 +92,7 @@ def _print_codestring(codes, indent):
new_tos = tos + "." + arg
_push(stack, new_tos)
elif opname == "POP_TOP":
_print(indent, _pop(stack))
lines.append((indent, _pop(stack)))
elif opname == "CALL_FUNCTION":
numargs, numkwargs = arg
args = []
@@ -101,17 +108,17 @@ def _print_codestring(codes, indent):
elif opname == "PRINT_ITEM":
print_buffer.append(_pop(stack))
elif opname == "PRINT_NEWLINE":
_print(indent, "print", ", ".join(print_buffer))
lines.append((indent, "print", ", ".join(print_buffer)))
print_buffer = []
elif opname == "RETURN_VALUE":
_print(indent, "return", _pop(stack))
lines.append((indent, "return", _pop(stack)))
elif opname == "COMPARE_OP":
tos, tos1 = _pop(stack), _pop(stack)
compare = " ".join((tos1, arg, tos))
_push(stack, compare)
elif opname == "POP_JUMP_IF_FALSE":
test = _pop(stack)
_print(indent, "if {0}:".format(test))
lines.append((indent, "if {0}:".format(test)))
block_dedent_at.append(arg)
block_else_at.append(arg)
indent += 4
@@ -121,6 +128,7 @@ def _print_codestring(codes, indent):
block_dedent_at.append(i + arg)
else:
raise NotImplementedError(opname, arg, stack)
return lines

def _get_func_args(func):
codeobj = func.__code__


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt