Переглянути джерело

Support for globals and function calling

master
Ben Kurtovic 12 роки тому
джерело
коміт
f67104cb0f
1 змінених файлів з 23 додано та 11 видалено
  1. +23
    -11
      func_smash.py

+ 23
- 11
func_smash.py Переглянути файл

@@ -17,8 +17,7 @@ def make_chain(funcs):
return chain

def make_function(chain, name, argcount=1):
codes, constants, varnames = _make_codes(chain)
names = ()
codes, constants, names, varnames = _make_codes(chain)
codestring = "".join([chr(code) for code in codes])
lnotab = ""

@@ -36,7 +35,7 @@ def print_chain(chain):
for tcode in chain[code]:
target = _opcode_to_opname(tcode[0])
if tcode[0] >= opcode.HAVE_ARGUMENT:
target = "{0}({1})".format(target, tcode[1])
target = "{0}({1!r})".format(target, tcode[1])
try:
target_counts[target] += 1
except KeyError:
@@ -63,7 +62,7 @@ def print_function(func):
if code >= opcode.HAVE_ARGUMENT:
arg = _get_argument(codeobj, codestring, i, code)
i += 2
print " ({0})".format(arg)
print " ({0!r})".format(arg)
else:
print

@@ -103,10 +102,14 @@ def _get_argument(codeobj, codestring, i, code):
arg = ord(codestring[i]) + ord(codestring[i + 1]) * 256
if code in opcode.hasconst:
return codeobj.co_consts[arg]
elif code in opcode.hasname:
return codeobj.co_names[arg]
elif code in opcode.haslocal:
return codeobj.co_varnames[arg]
elif code in opcode.hascompare:
return opcode.cmp_op[arg]
elif code == opcode.opmap["CALL_FUNCTION"]:
return (ord(codestring[i]), ord(codestring[i + 1]))
raise NotImplementedError(code, opcode.opname[code])

def _chain_append(chain, first, second):
@@ -118,7 +121,7 @@ def _chain_append(chain, first, second):
def _make_codes(chain):
codes = []
instruction = random.choice(chain[MARKOV_START])
constants, varnames = [], []
constants, names, varnames = [], [], []
while 1:
code, arg = instruction
if code == MARKOV_END:
@@ -128,19 +131,24 @@ def _make_codes(chain):
if code in opcode.hasconst:
if arg not in constants:
constants.append(arg)
args = constants
_coerce_arg_into_codes(codes, constants.index(arg))
elif code in opcode.hasname:
if arg not in names:
names.append(arg)
_coerce_arg_into_codes(codes, names.index(arg))
elif code in opcode.haslocal:
if arg not in varnames:
varnames.append(arg)
args = varnames
_coerce_arg_into_codes(codes, varnames.index(arg))
elif code in opcode.hascompare:
args = opcode.cmp_op
_coerce_arg_into_codes(codes, opcode.cmp_op.index(arg))
elif code == opcode.opmap["CALL_FUNCTION"]:
codes.append(arg[0])
codes.append(arg[1])
else:
raise NotImplementedError(code, opcode.opname[code])
codes.append(args.index(arg) % 256)
codes.append(args.index(arg) // 256)
instruction = random.choice(chain[code])
return codes, tuple(constants), tuple(varnames)
return codes, tuple(constants), tuple(names), tuple(varnames)

def _opcode_to_opname(code):
if code == MARKOV_START:
@@ -149,6 +157,10 @@ def _opcode_to_opname(code):
return "END"
return opcode.opname[code]

def _coerce_arg_into_codes(codes, arg):
codes.append(arg % 256)
codes.append(arg // 256)

def _demo(corpus, arg=12.0):
chain = make_chain(corpus)
func = make_function(chain, "func")


Завантаження…
Відмінити
Зберегти