Generates random Python functions using Markov chains
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
179 B

 1. def f1(a):
 2. return a < 8
 3. def f2(a):
 4. if a > 5:
 5. return True
 6. return False
 7. def f3(a):
 8. if a <= 20:
 9. return True
 10. return False
 11. corpus = [f1, f2, f3]