Generates random Python functions using Markov chains
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
98 B

  1. def f1(a):
  2. return int(a)
  3. def f2(a):
  4. return (lambda i: len(str(i)))(a)
  5. corpus = [f1, f2]