Generates random Python functions using Markov chains
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
58 B

  1. def f1(a):
  2. for i in a:
  3. print i
  4. corpus = [f1]