Generates random Python functions using Markov chains
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

26 wiersze
282 B

 1. def f1(a):
 2. b = a + 9.0
 3. return b
 4. def f2(a):
 5. b = a - 7.0
 6. return b
 7. def f3(a):
 8. b = a * 5.0
 9. return b
 10. def f4(a):
 11. b = a / 3.0
 12. return b
 13. def f5(a):
 14. b = a ** 2.0
 15. return b
 16. def f6(a):
 17. b = a % 10.0
 18. return b
 19. corpus = [f1, f2, f3, f4, f5, f6]