Generates random Python functions using Markov chains
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
89 B

  1. def f1(a):
  2. try:
  3. return int(a)
  4. except:
  5. return None
  6. corpus = [f1]