Ben Kurtovic преди 10 години
родител
ревизия
41c1b74bd5
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 4 реда
  1. +1
    -2
      .gitignore
  2. +2
    -2
      src/Grid.java

+ 1
- 2
.gitignore Целия файл

@@ -1,7 +1,6 @@
*.class
*.java~
bin/*
.ant_targets
# Package Files #


+ 2
- 2
src/Grid.java Целия файл

@@ -18,7 +18,7 @@ public class Grid {
}
}

private static int normalizeX(int x) {
private int normalizeX(int x) {
while (x >= getWidth())
x -= getWidth();
while (x < 0)
@@ -26,7 +26,7 @@ public class Grid {
return x;
}

private static int normalizeY(int y) {
private int normalizeY(int y) {
while (y >= getHeight())
y -= getHeight();
while (y < 0)


Зареждане…
Отказ
Запис