Преглед на файлове

Import Grid in RuleSet

master
Josh Hofing преди 11 години
родител
ревизия
c20561443a
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      src/rules/RuleSet.java

+ 2
- 0
src/rules/RuleSet.java Целия файл

@@ -1,5 +1,7 @@
package edu.stuy.goldfish.rules;

import edu.stuy.goldfish.Grid;

public class RuleSet {

/**


Зареждане…
Отказ
Запис