Преглед на файлове

What's the point of these?

master
Ben Kurtovic преди 11 години
родител
ревизия
caba61674e
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 5 реда
  1. +0
    -5
      build.xml

+ 0
- 5
build.xml Целия файл

@@ -25,11 +25,6 @@
<target name="init">
<mkdir dir="bin"/>
<mkdir dir="src"/>
<mkdir dir="src/edu"/>
<mkdir dir="src/edu/stuy"/>
<mkdir dir="src/edu/stuy/goldfish"/>
<mkdir dir="src/edu/stuy/goldfish/rules"/>
<copy includeemptydirs="false" todir="bin">
<fileset dir="src">
<exclude name="**/*.java"/>


Зареждане…
Отказ
Запис