Bläddra i källkod

Fix parsing args with spaces in SVN backend.

master
Ben Kurtovic 8 år sedan
förälder
incheckning
3c4bfb9695
1 ändrade filer med 6 tillägg och 4 borttagningar
  1. +6
    -4
      lib/kgrader/backend/svn.rb

+ 6
- 4
lib/kgrader/backend/svn.rb Visa fil

@@ -1,6 +1,7 @@
require 'io/console'
require 'nokogiri'
require 'open3'
require 'shellwords'

module KGrader::Backend
class SVN
@@ -54,9 +55,10 @@ module KGrader::Backend
end

def commit(repo, message, *paths)
fullpaths = paths.map { |fn| File.join repo, fn }
run 'add', *fullpaths
run 'commit', '-m', message, *fullpaths
Dir.chdir(repo) do
run 'add', *paths
run 'commit', '-m', message, *paths
end
end

def commit_date(repo)
@@ -70,7 +72,7 @@ module KGrader::Backend
temp = '.svn_temp_' + rand(1000000000).to_s
begin
File.write temp, @password
Open3.capture2e("cat #{temp} | xargs svn #{cmd.join ' '} --password")
Open3.capture2e("cat #{temp} | xargs svn #{cmd.shelljoin} --password")
ensure
File.unlink temp
end


Laddar…
Avbryt
Spara