Преглед на файлове

Apple strikes again! (hopefully this will work now)

tags/v0.1.2^2
Ben Kurtovic преди 11 години
родител
ревизия
3505dd2088
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      mac_osx.command

+ 6
- 0
mac_osx.command Целия файл

@@ -1,2 +1,8 @@
#! /bin/bash

dir=${0%/*}
if [ -d "$dir" ]; then
cd "$dir"
fi

python2.6 ./musicquizzer.py

Зареждане…
Отказ
Запис