Procházet zdrojové kódy

Add Python 3.8 to CI

tags/v0.6
Ben Kurtovic před 3 roky
rodič
revize
1d5db41751
5 změnil soubory, kde provedl 13 přidání a 3 odebrání
 1. +1
  -2
    .travis.yml
 2. +1
  -0
    CHANGELOG
 3. +9
  -1
    appveyor.yml
 4. +1
  -0
    docs/changelog.rst
 5. +1
  -0
    setup.py

+ 1
- 2
.travis.yml Zobrazit soubor

@@ -6,8 +6,7 @@ python:
- 3.5
- 3.6
- 3.7
- nightly
sudo: false
- 3.8
install:
- pip install coveralls
- python setup.py develop


+ 1
- 0
CHANGELOG Zobrazit soubor

@@ -1,5 +1,6 @@
v0.6 (unreleased):

- Added support for Python 3.8.
- Updated Wikicode.matches() to recognize underscores as being equivalent
to spaces. (#216)
- Fixed a rare parsing bug involving deeply nested style tags. (#224)


+ 9
- 1
appveyor.yml Zobrazit soubor

@@ -62,13 +62,21 @@ environment:
PYTHON_VERSION: "3.7"
PYTHON_ARCH: "64"

- PYTHON: "C:\\Python38"
PYTHON_VERSION: "3.8"
PYTHON_ARCH: "32"

- PYTHON: "C:\\Python38-x64"
PYTHON_VERSION: "3.8"
PYTHON_ARCH: "64"

install:
- "%PIP% install --disable-pip-version-check --user --upgrade pip"
- "%PIP% install wheel twine"

build_script:
- "%SETUPPY% build"
- "%SETUPPY% install --user"
- "%SETUPPY% develop --user"

test_script:
- "%PYEXE% -m unittest discover"


+ 1
- 0
docs/changelog.rst Zobrazit soubor

@@ -7,6 +7,7 @@ v0.6
Unreleased
(`changes <https://github.com/earwig/mwparserfromhell/compare/v0.5.4...develop>`__):

- Added support for Python 3.8.
- Updated Wikicode.matches() to recognize underscores as being equivalent
to spaces. (`#216 <https://github.com/earwig/mwparserfromhell/issues/216>`_)
- Fixed a rare parsing bug involving deeply nested style tags.


+ 1
- 0
setup.py Zobrazit soubor

@@ -105,6 +105,7 @@ setup(
"Programming Language :: Python :: 3.5",
"Programming Language :: Python :: 3.6",
"Programming Language :: Python :: 3.7",
"Programming Language :: Python :: 3.8",
"Topic :: Text Processing :: Markup"
],
)

Načítá se…
Zrušit
Uložit