A Python parser for MediaWiki wikicode https://mwparserfromhell.readthedocs.io/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 lines
143B

  1. [report]
  2. exclude_lines =
  3. pragma: no cover
  4. raise NotImplementedError()
  5. partial_branches =
  6. pragma: no branch
  7. if py3k:
  8. if not py3k: