A simple Game of Life implementation in Java
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

63 rader
2.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 2. <project basedir="." default="build" name="Goldfish">
 3. <property environment="env"/>
 4. <property name="debuglevel" value="source,lines,vars"/>
 5. <property name="target" value="1.6"/>
 6. <property name="source" value="1.6"/>
 7. <mkdir dir="bin"/>
 8. <path id="Goldfish.classpath">
 9. <pathelement location="bin"/>
 10. </path>
 11. <manifestclasspath property="manifest_cp" jarfile="bin/Goldfish.jar">
 12. <classpath refid="Goldfish.classpath" />
 13. </manifestclasspath>
 14. <manifest file="bin/MANIFEST.MF">
 15. <attribute name="Main-Class"
 16. value="edu.stuy.goldfish.Goldfish" />
 17. <attribute name="Created-By"
 18. value="Ben Kurtovic, Josh Hofing, and Kevin Li" />
 19. <attribute name="Class-Path"
 20. value="${manifest_cp}" />
 21. </manifest>
 22. <target name="init">
 23. <mkdir dir="bin"/>
 24. <copy includeemptydirs="false" todir="bin">
 25. <fileset dir="src">
 26. <exclude name="**/*.java"/>
 27. </fileset>
 28. </copy>
 29. </target>
 30. <target name="clean">
 31. <delete dir="bin"/>
 32. </target>
 33. <target depends="clean" name="cleanall"/>
 34. <target depends="build-project" name="build"/>
 35. <target depends="init" name="build-project">
 36. <echo message="${ant.project.name}: ${ant.file}"/>
 37. <javac debug="true" debuglevel="${debuglevel}" destdir="bin" source="${source}" target="${target}" includeantruntime="false" >
 38. <src path="src"/>
 39. <classpath refid="Goldfish.classpath"/>
 40. </javac>
 41. <jar file="bin/Goldfish.jar"
 42. manifest="bin/MANIFEST.MF" >
 43. <fileset dir="bin">
 44. <include name="**/*.class"/>
 45. </fileset>
 46. </jar>
 47. </target>
 48. <target depends="build-project" name="run">
 49. <java jar="bin/${ant.project.name}.jar" fork="true" />
 50. </target>
 51. </project>